Круглий стіл на тему: «Обговорення Закону України «Про охоронну діяльність», проекту нових ліцензійних умов та інших нормативно-правових документів. Стан рівня якості охоронних послуг, що надаються суб’єктами охоронної діяльності».

30 листопада 2012 року відбувся круглий стіл на тему «Обговорення Закону України «Про охоронну діяльність», проекту нових ліцензійних умов та інших нормативно-правових документів. Стан рівня якості охоронних послуг, що надаються суб’єктами охоронної діяльності».

Для участі в круглому столі прибули представники ринку недержавного сектора охоронного бізнесу м. Харкова, гості з Києва, Дніпропетровська і Донецька.

Як відреагувало на сподівання представників недержавного сектора безпеки харківське керівництво силових структур?

Від Харківської обласної прокуратури в роботі круглого столу брали участь: начальник відділу захисту конституційних прав і свобод громадян і інтересів держави старший радник юстиції Іванов В. В. і прокурор того ж відділу молодший радник юстиції Батлук Д. В., які у своїх виступах розказали про мету і завдання роботи їхнього відділу, а також відповіли на запитання учасників.

Заступник начальника Управління ДСО при ГУ МВС України в Харківській області підполковник міліції Краснокутський Ю. М., який був запрошений на засідання круглого столу, розказав про вимоги МВС України в умовах конкурентної діяльності підрозділу ДСО в Харківській області, поділився досвідом своєї роботи на попередніх посадах, розказав про роботу поліції і позитивні моменти роботи охоронних суб’єктів в Ізраїлі, де він побував кілька років тому як представник ДСО по обміну досвідом.

У цілому, діалог усіх учасників виявився корисним і плідним.

Цікавим був виступ завідувача кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку й аудиту Національної академії міського господарства, доктора економічних наук, професора Момот Тетяни Валеріївни, яка поділилася досвідом навчання студентів і слухачів у галузі економічної безпеки, розповіла про новий факультет Національної академії міського господарства, створений з ініціативи і за участю керівника групи експертів Інституту стандартів безпеки Пригунова П. Я. і за підтримки вищого навчального закладу «Університет економіки і права «КРОК» (м. Київ).

На жаль, запрошені на засідання представники як безпосередньо ГУ МВС України в Харківській області, так і Управління громадської безпеки при ГУ МВС у Харківській області з невідомих причин так і не з’явилися на зустріч за круглим столом. До того ж, саме вони були б фаворитами круглого столу, тому що могли б внести пояснення щодо правильного трактування Закону України «Про охоронну діяльність» і проекту нових ліцензійних умов, який ніяк не вдається прийняти в редакції з коректуваннями через небажання певних державних структур змиритися із справедливими вимогами суб’єктів недержавного ринку охоронної діяльності і профільних громадських організацій. Саме до них був спрямований інтерес учасників круглого столу, у тому числі тих, що прибули з інших областей.

Всі прогалини, пов’язані з відсутністю представників держструктур, які повинні були виступити на засіданні, були своєчасно закриті виступами голови правління ГТОВ «СПСБ» Косенко В. А., директора навчального підприємства «Центр СПБ» Лисяка О. Л. і президента ГТОВ «СПІЛКА АНАЛІТИКІВ І ПРОФЕСІОНАЛІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ» Рогача О. В., які у своїх доповідях задовольнили інтереси учасників у повному обсязі.

Однак, незважаючи на те, що круглий стіл відбувся і пройшов у насиченій робочій атмосфері, залишилися невирішені питання, а також відчуття того, що нас знову не зрозуміли.

Хотілося б подякувати всім представникам недержавного охоронного бізнесу, профільних громадських організацій, журналістам і кореспондентам, — усім, хто, пожертвувавши особистим часом, проявив повагу і прибув на зустріч за круглим столом, а також взяв участь в обговоренні наболілих проблем у сфері безпеки недержавної сфери охоронної діяльності в Україні.

Велика подяка Хомич Інні Юріївні, начальникові відділу забезпечення конституційних основ підприємницької діяльності Головного Управління захисту прав і свобод громадян і інтересів держави, протидії корупції і злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України, прокуророві Харківської області Державному радникові юстиції 3 класу Тюріну Г. Є., начальникові управління ДСО при МВС України в Харківській області полковникові міліції Мазепі М. М. та іншим керівникам, які проявили почуття відповідальності і направили своїх компетентних представників для участі в круглому столі.

Дякуємо представникам недержавних суб’єктів охоронної діяльності і громадськості м. Дніпропетровська — Коломиченку Є. Ю. і Рєзнику В. Д., м. Донецька — Заприводі О. М., м. Києва — Красноперову А. А., які взяли активну участь в роботі круглого столу в м. Харкові.

Надіємося, що між нами, суб’єктами недержавної охоронної діяльності і державної, все-таки будуть звучати ноти здорової конкуренції і повного взаєморозуміння в унісон.

Купін О. І., експерт з питань безпеки ГТОВ «СПСБ»